SEEDBANK

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii nasiona konopi indyjskich (nasiona marihuany) nie są ani narkotykiem (tzn. żadną z substancji wyszczególnionych w załącznikach do Ustawy), ani prekursorem, co oznacza, że nie są objęte szczególnymi zasadami dotyczącymi posiadania, handlu itp. Dlatego też z powyższej ustawy wynika, iż handel nasionami marihuany podlega zwyczajnym zasadom dotyczącym prowadzenia handlu. Jednak każdy klient seedbanku (potoczna nazwa sklepów sprzedających nasiona marihuany) musi pamiętać, że uprawa konopi indyjskich jest w Polsce nielegalna (art.45 /i nast./ p.3. i 4. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 z późn. zmianami). Są oczywiście wyjątki uwzględnione w ww. ustawie. Jednak w myśl ustawy nawet jedna doniczka z jednym „krzakiem marihuany” jest zabroniona. I nasze osobiste poczucie co do sensowności, skuteczności, czy słuszności danego prawa niewiele ma do rzeczy w kwestii obowiązywania tegoż prawa.